Rally är en av de mest populära motorsporterna i Sverige. Till skillnad mot många andra motorsporter utövas rally inte på en specialbyggd bana så som sker vid racing, olika varianter av cart eller folkrace. Här är det istället vanliga vägar som används men som stängs av inför och under tävlingsperioden. Då banan inte är lika förutsägbar finns även en kartläsare med i bilen. Kartläsarens uppgift är att hela tiden förbereda föraren på vilka svängar som kommer framöver, hur skarpa de är samt faktorer som kan påverka hur föraren bör köra.

RallytävlingEn rallytävling är uppdelad på flera olika sträckor vilka kallas för specialsträckor. När man talar om ”transportsträckor” menas däremot att tävlingsdeltagarna ska ta sig från en specialsträcka till en annan och detta sker då på vägar som är öppna och därmed måste alla hålla sig till gällande trafikregler.

Inom rally finns även en hel del underkategorier på tävlingsformer. Två de vanligare är Rallysprint, samt Rallyspecial.

Rallysprint innebär att specialsträckan är mycket kort. Vanligtvis ligger den på ca 2km. Istället för att ha flera olika specialsträcker används samma sträcka där flera heat får starta. Detta är en form av rally som har vuxit i popularitet mycket tack vare att publiken betydligt tydligare kan följa tävlingen från start till mål. Precis som skidsprint fick en del kritik när formen av skidtävling lanserades möttes även rallysprint av en del kritik. Men publiken har visat att rallysprint absolut är en tävlingsform som tilltalar dem.

Rally på vintern

Rallyspecial är en mix av klassisk rally och den mer publikfriande rallysprinten. I detta fall lägger man de flesta start- och målområden på samma ställe. Tidigare bestod banorna av att förarna skulle slingra sig på en bana full med tunnor och bockar och försöka ta sig genom banan så fort som möjligt. Detta då utan att bilen fick vidröra dessa objekt. Detta har helt och hållet förändrats idag då det mer har gått mot att vara rally med inslag av rallysprint. En sak som skiljer rallyspecial mot klassisk rally är hur tidtagningen sker. Inom rally sker tidtagningen på transportsträckorna separat då förarna måste klara av dessa inom en viss tid. Inom specialrally är det en totaltid över hela tävlingen som man måste hålla sig inom.